Yabancılarla Evlenme Ehliyeti ve Şartları

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

Evlenebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir.

* Reşit olmak.

* Mümeyyiz olmak.

* Yakın akraba olmamak.

* Evli olmamak (boşanmış olma durumunda kesinleşmiş mahkeme kararı)

* hanım için kanuni evlenme yasağı bulunmamak.

* Kazai evlenme yasağı bulunmamak.

* Zührevi ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Müracaat esnasında Doldurulması gereken Belgeler

* 4 adet Evlenecek kişilerce imzalanmış “Evlenme Beyannamesi”

* Nüfus cüzdanının asli, yabancılar için pasaport,kendi Konsolosluklarının yahut bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyecekleri onaylı doğum belgesi(birth certificate)

* sağlık raporu (Eslerden birinin talebi halinde)w 4’er tane vesikalık fotoğraf.

* çağdaş durumlarını gösterir resmi belge.

* Evlenme ehliyet Belgesi (Certificate of Capacity to Marry).

* Yabancılar için, yetkili merkezi makamlar yada o devletin mahalli temsilcilikleri tarafınca verilmiş ve usulüne nazaran onaylama edilmiş olan evlenme yeterlik belgesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir