İzdivaç etme yeterlik Dokümanları (Yabancılar)

İzdivaç etme yeterlik Dokümanları (Yabancılar)

onay zorunluluğu olmayan belgeler

* Doküman, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “Yabancı Resmi Vesikaların Tasdiki Zorunluluğunun Kaldırılması Sözleşmesi” uyarmanca Apostille edilmiş ise, vesikanın noter onaylı Türkçe tercümesinin yapılmış olması,

* Vesikanın, Milletlerarası kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler ihtarnca aza ülkelerce tertip etmiş ve tertip eden makamın imza ve mühürünü taşıması,

* Vesika, dış temsilciliğimizin bulunmuş olduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, vesikanın ve usulüne uygun tercümesinin dış temsilciliğimizce onanması, hallerinde, belgeler başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kabul edilerek işleme alınır.

Tasdik işlemine doğal olarak tutulacak belgeler

* Vesika ülke dışından alınmış ve danışılan şehirde vesikayı veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğin tasdiki ile noter onaylı Türkçe tercümesinden ve Valilikçe onaylandıktan sonra,

* Vesika, danışılan şehirdeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe tercümesi yapıldıktan ve Valilikçe onaylandıktan sonra,

* Danışılan şehirde vesikayı veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; vesikanın o ülkenin Türkiye’deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe tercümesi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Valilikçe onaylandıktan sonrasında, eğer doküman o ülkenin Ankara’daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe tercümesi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır.

öteki yabancı makamlarca verilen belgeler

* Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı yada Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (alakalı ülke yerine işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe tercümesinden sonrasında, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise Bakanlıkça verilecek direktife nazaran işlem kuruluş edilir.

Fahri konsolosluklarca düzenleyen vesikalara dayanılarak işlem kuruluş edilmez. İzdivaç ettirme memurluğunca vesikaların doğruluğundan kuşku edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı konusunda devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu tevsik ettirilebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir